Ceny

Cena za sezení se platí v hotovosti při setkání, po dohodě i převodem na účet.
Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nejsem tedy vázána smlouvami se zdravotními pojišťovnami.
Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem.
SlužbaCena
psychologické poradenství 900 Kč/55 min
psychoterapie 900 Kč/55 min.
párové poradenství 1 500 Kč/90 min.